Snöskottning

Snöskottning

För dig som fastighetsägare kan det vara problematiskt under vinterhalvåret. Därmed erbjuder vi att ta hand om taket, så du slipper. Vi röjer is och snö för att inga olyckor sker, samt håller rent på tak, fasad och mark runt fastigheten. 

  • För att inte förstöra fasaden eller hängrännor utför vi klättringsarbetet i linor, för att ta ner istappar.
  • För att minimera risken för snaras alternativt överbelastningar kan vi hel eller delskotta taket. 
  • Marksnön skottas och trottoaren sandas för att underlätta tillgängligheten till fastigheten.

Privatpersoner kan med självfallet nyttja RUT-avdraget för skottning på privat egendom och minska därmed kostnaden direkt vid fakturering.

Takskottningen utförs med försiktighet för att undvika skador på taket och förebygga olyckor för oss och förbipasserande. Vi använder oss av plastspadar, använder livlina, synliga västar och skyddshjälm.

Ring oss, så kommer vi ut till din fastighet och presenterar oss ytterligare.

Snöskottning