taksäkerhet

Alla tak som på något sätt beträds ska ha taksäkerhetsutrustning:

-Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhet och att det underhålls.

-Under byggtiden är byggherren ansvarig för att reglerna följs.

-Den som monterar ska se till att taksäkerhetsutrustningarna monteras riktigt.

-Arbetsgivaren är ansvarig för att den anställde har personlig skyddsutrustning och att den används.

-Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar.

 

Taksäkerhet är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.Vilka krav som kan ställas på taksäkerhetsutrusning styrs av Boverkets byggregler samt av Arbetsmiljölagen.Byggreglerna förändras över tid och oftast är det de byggregler som gällde vid fastighetens byggår som är de som fortfarande gäller.Arbetsmiljölagen tar inte hänsyn till en fastighets byggår.

För byggnader vars tak inte skall beträdas yrkesmässigt gäller Boverkets byggregler som minimikrav, men Boverkets regler (miniminivån) är sällan tillräckligt för yrkesmässigt beträdande av tak.Det är i stället Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS som ligger till grund för aktuell branschstandard.

klicka här för en kostnadsfri takbesiktning

M Plåt & Bygg AB
Besöksadress: 
Speditionsv. 37,
142 50 Skogås
08-678 25 73
info@mptak.se
Kontaktuppgifter:
 michal@mptak.se

Helhetslösningar och totalentreprenader är vår stora styrka, vilket innebär att ni som kund endast behöver förhålla er till ett företag.Det betyder att ni får ett både kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat tak, där vår kvalitetskontroll påbörjas vid monteringen och fortlöper under hela garantitiden.Taksäkerhet är viktig för alla. Vi erbjuder även tjänster inom rivning, sanering, håltagning och injektering. Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Takläggare Stockholm; Takläggning, takrenovering med garanti

Vi ska vara det trygga valet då det handlar om takläggare i Stockholm och referenser och rekommendationer är ryggraden i vår verksamhet.Utan nöjda kunder skulle vi inte vara där vi dagsläget är.

Att anlita en takläggare i Stockholm innebär att man sätter huset i dennes händer – det är nämligen taket som ger det stora skyddet mot vind, snö, regn och annan nederbörd och därför måste valet av takläggare kännas tryggt och säkert.

Vi behandlar samtliga våra uppdrag med samma seriositet då vi anser att vi aldrig är bättre än vårt senaste jobb; något som leder till hög kvalitet oavsett vad vi tar oss an.

Vi hoppas att du blir den nästa nöjda kund som rekommenderar oss som det självklara valet av takläggare i Stockholm.Vi vet att det det kan vara svårt att välja rätt takläggare i Stockholm och för att underlätta detta så jobbar vi aktivt med att erbjuda våra kunder referenser.Du har med andra ord allt att vinna och ingenting att förlora på att kontakta oss för en offert! Välkommen till din kommande samarbetspartner inom tak!