Taksäkerhet

Taksäkerhet är viktig för alla. Alla tak som på något sätt beträds ska ha taksäkerhetsutrustning:

  • Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhet och att det underhålls.

  • Under byggtiden är byggherren ansvarig för att reglerna följs.

  • Den som monterar ska se till att taksäkerhetsutrustningarna monteras riktigt.

  • Arbetsgivaren är ansvarig för att den anställde har personlig skyddsutrustning och att den används.

  • Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar.

Taksäkerhet är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

Vilka krav som kan ställas på taksäkerhetsutrusning styrs av Boverkets byggregler samt av Arbetsmiljölagen. Byggreglerna förändras över tid och oftast är det de byggregler som gällde vid fastighetens byggår som är de som fortfarande gäller. Arbetsmiljölagen tar inte hänsyn till en fastighets byggår.

För byggnader vars tak inte skall beträdas yrkesmässigt gäller Boverkets byggregler som minimikrav, men Boverkets regler (miniminivån) är sällan tillräckligt för yrkesmässigt beträdande av tak.

Det är i stället Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS som ligger till grund för aktuell branschstandard.

klicka här för en kostnadsfri takbesiktning

M Plåt & Bygg AB
Besöksadress:
Speditionsv. 37, 142 50 Skogås
08-678 25 73
info@mptak.se
Kontaktuppgifter:
michal@mptak.se

Taksäkerhet

Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning
Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning
Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning
Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning
Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning
Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning
Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning
Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning
Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning
Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning
Taksäkerhet – Takläggning Stockholm – kostnadsfri takbesiktning

Helhetslösningar och totalentreprenader är vår stora styrka, vilket innebär att ni som kund endast behöver förhålla er till ett företag. Det betyder att ni får ett både kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat tak, där vår kvalitetskontroll påbörjas vid monteringen och fortlöper under hela garantitiden.

Genom att utföra ett högkvalitativt och professionellt arbete med ett bekymmersfritt tak som slutprodukt till våra kunder.

Vi vänder oss till allt från privata kunder som till större kommersiella kunder som byggentreprenörer, fastighetsbolag och fastighetsförvaltare.

Både renoveringar och nyproduktion är en del av vår verksamhet. Självklart hjälper vi till med alla papper vid ROT-avdrag.

Kontakta oss

kostnadsfri takbesiktning

 

Går du i rivnings tankar. Vi även utför rivning till bra pris. Klicka på Rivning Stockholm för att komma i kontakt med oss